STRESS OCH SÖMNBEHANDLING

Dålig sömn och stress hänger ihop - det vet vi både från forskning och klinisk verksamhet.

Många som söker hjälp för en stressrelaterad ohälsa har också sömnbesvär.

Diagnoser vi behandlar:

- Utmattningdepression - syndrom

- Stressproblematik - sömn

- Fibromyalgi

- Lätt depression - nedstämdhet

- Migrän - spänningshuvudvärk

Behandling vid sömnbesvär:

- KBT sömnterapi

När man genomgår sömnterapi så träffas man vanligen 6 - 8 ggr.

Ex på vad man går igenom är sömndagbok , avslappning , sömnhygien , stresshantering och negativa tankar.

Målet är att förbättra och normalisera sömnmönstret så att kroppens egen återhämtning kan fungera som den ska.

Behandling vid stressbesvär:

- Tillämpas individuellt

- Ger hjälp att hantera kraven , hitta balans i tillvaron samt sätta gränser

- Avslappningstekniker hjälper musklerna att slappna av vid för hög anspänning 

- Akupunkturbehandling kan användas både för att få ned smärta och muskulär spänning